Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Tüm Kullanıcılar için Önemli Yasal Bildirim: Ürünü (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin ("Sözleşme") şartlarını ve hükümlerini dikkatlice okuyun. Bu belge, "CHOMAR, C-Prot" markalı Ürünler için C-Prot Siber Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde kurulmuş bir şirket) ile bağlayıcı bir sözleşmedir. Elektronik olarak onay vererek, Ürünü yükleyerek veya Ürünü kullanarak, kendiniz ve temsil ettiğiniz ya da Cihazları için Satıcıdan Ürünler tedarik ettiğiniz tüzel ya da gerçek kişiler (topluca "siz") için bu Sözleşmenin tüm şartlarını ve hükümlerini kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini kabul etmiyorsanız, yükleme işlemine devam etmeyin ve size ait olan tüm Ürün kopyalarını silin veya imha edin. Bu Sözleşme, Satıcı tarafından sağlanan belirli yazılımların veya hizmetlerin (bunlara ilişkin yükseltmeler veya güncellemeler de dahil) kullanımınıza (her biri bir "Ürün") ve ilgili tüm Belgelere ilişkindir. Bu Sözleşmede, "Belgeler", Satıcının Ürün ile birlikte sağladığı tüm kullanıcı kılavuzları ve talimatları anlamına gelir; "Geçerli Şartlar", toplu olarak Abonelik Dönemiyle birlikte Cihaz Türleri, İzin Verilen Cihaz Sayısı, 2. Bölümde açıklanan diğer sınırlamalar kapsamı çerçevesinde Ürünü satın aldığınız Belgeler veya işlem belgeleri anlamına gelir. Bu Sözleşme, Ürünün önceki bir sürümüne ilişkin olarak daha önce girmiş olduğunuz diğer sözleşmeleri geçersiz kılar ve bunların yerini alır. Satıcı, istediği zaman tarafınıza bu Sözleşmeye uygun bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmede değişiklik yapabilir ve bildirim tarihinden sonraki en az 30 gün içerisinde Ürünü kullanmaya devam etmeniz veya Ürün için para iadesi talebinde bulunmamanız bu Sözleşmede yapılan değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Satıcı, daha önce satın almış olduğunuz Ürünleri kullanmaya devam etmeniz için değiştirilmiş Sözleşmeyi kabul etmenizi zorunlu tutabilir. Bu Sözleşmenin değiştirilmesini kabul etmezseniz, Satıcı bundan etkilenen Ürünleri kullanımınızı sonlandırabilir ve bu durumda https://www.c-prot.com/ (Satıcı, C-Prot Siber Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) adresindeki talimatları izleyerek Ürünlerin Ücretleri için para iadesi alabilirsiniz (Abonelik Döneminin sona ermeyen veya kullanılmayan kısmıyla orantılanmış olarak).

1. Lisans

Satıcı, bu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini kabul etmeniz koşuluyla, uzatmalar ve yenilemeler de dahil olmak üzere, Geçerli Şartlarda belirtilen kararlaştırılmış süre boyunca ("Abonelik Dönemi"), Ürünü ve Belgeleri kullanmanız için münhasır olmayan bir lisans vermektedir.

2. Ürünün İzin Verilen Kullanımı

 • 2.1. Ürünü, sadece Geçerli Şartlarda belirtilen kabul edilmiş sayıda ("İzin Verilen Cihaz Sayısı") cep telefonu, akıllı telefon, tablet, mobil ağ aygıtı, başka mobil cihazlar ("Mobil Cihaz"), kişisel bilgisayar, internet bağlantılı cihaz veya Ürünle uyumlu başka cihazlarda (her Mobil Cihaz da dahil olmak üzere her biri bir "Cihaz") veya bu cihazları desteklemek için sadece şu hallerde yükleyebilir ve kullanabilirsiniz:
 • 2.1.1. Satıcının kurumsal, ticari veya işletme kullanımı için belirlediği Ürünler (her biri bir "İşletme Ürünü") için, siz veya bağlı kuruluşlarınızın (sizi kontrol eden, sizin kontrol ettiğiniz veya ortak kontrolünüz altında olan kuruluşların) şirket içi iş amaçları için. İşletme Ürününün bağlı kuruluşlarınız tarafından böyle bir şekilde kullanılması durumunda, bağlı kuruluşlarınızın bu Sözleşmeye uymalarından siz sorumlusunuzdur ve bir bağlı kuruluş tarafından gerçekleştirilen ihlal tarafınızca gerçekleştirilmiş ihlal olarak değerlendirilecektir. Bu Sözleşmeye göre Satıcının tüm yükümlülükleri, bu Sözleşme kapsamında İşletme Ürününü kullanan bağlı kuruluşlarınıza değil, yalnızca size ait olacaktır.
 • 2.1.2. Diğer tüm Ürünler (her biri bir "Tüketici Ürünü") söz konusu olduğunda, sizin veya hane halkı üyelerinizin kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanımı için.
 • 2.2. Ürünün bir yedekleme kopyasını da oluşturabilirsiniz.
 • 2.3. Ağ kullanımı için yapılandırılmış olması koşuluyla, Ürünü aşağıdaki amaçlardan sadece biri için (ikisi birden değil) tek bir yerel alan ağında kullanmak üzere bir veya daha fazla dosya sunucusunda yükleyebilir ve kullanabilirsiniz:
 • 2.3.1. Ürünün, bir sabit diskte veya İzin Verilen Cihaz Sayısı kadar başka depolama cihazında kalıcı olarak yüklenmesi veya
 • 2.3.2. Ürünün kullanıldığı farklı bilgisayarların sayısının İzin Verilen Cihaz Sayısını aşmaması koşuluyla, Ürünün bu türden tek bir yerel alan ağı üzerinden kullanılması.
 • 2.4. ÜRÜNÜ BU BÖLÜMDE AÇIKÇA YETKİ VERİLENLERİN DIŞINDA KULLANMANIZ YA DA ÜRÜNÜN TEKRAR SATILMASI VEYA DAĞITILMASI BU SÖZLEŞMENİN ESASININ İHLAL EDİLMESİ OLARAK KABUL EDİLİR VE İLGİLİ TELİF HAKKI YASALARINI İHLAL EDEBİLİR.
 • 3. Yükseltmeler ve güncellemeler

  Cihazın belirli işlevlerini) güncelleme tamamen yüklenene veya etkinleştirilene kadar kullanamayabilirsiniz. Güncellemeler, bu Sözleşme kapsamındaki tüm amaçlar için Ürünün bir parçası sayılır. Güncellemeler, bir Ürünün sunduğu belirli özellikler veya işlevler için eklemeler ya da çıkarmalar içerebilir veya işlevi tamamen değiştirebilir ve güncellenen Ürünün içeriğinin, özelliklerinin ve işlevselliğinin belirlenmesi tamamen Satıcının takdirine bağlıdır. Satıcı veya Cihazınız size güncellemeleri reddetme veya erteleme seçeneği sunmak zorunda değildir; fakat her halükarda Üründen en fazla yararı elde etmek için mevcut tüm güncellemeleri indirmeniz ve bunların yüklenmesine izin vermeniz gerekebilir. Satıcı, siz tüm güncellemeleri kabul edip yükleyinceye kadar bir Ürün için destek sağlamayı durdurabilir. Satıcı, güncellemelerin ne zaman uygun olacağını ve uygun olup olmayacağını tamamen kendi takdiriyle belirler ve Satıcının size herhangi bir güncelleme sunma yükümlülüğü yoktur. Satıcı, en yeni sürüm haricindeki herhangi bir Ürün sürümüne yönelik güncellemeleri veya herhangi bir işletim sistemi, e-posta programı, tarayıcı programı veya Ürünün birlikte çalışması için tasarlandığı diğer yazılım sürümleriyle bağlantılı olarak Ürünün kullanımını destekleyen güncellemelerin sağlanmasını tamamen takdir yetkisiyle durdurabilir. Bazı ürünlerimizde tescilli markalarımızdan olan "CHOMAR" logosu görülebilir. (CHOMAR Antivirus, C-Prot Antivirus), (CHOMAR Internet Security, C-Prot Internet Security), (CHOMAR Endpoint Security, C-Prot Endpoint Security) aynı ürün grupları olup, herhangi bir teknik farklılık bulunmamaktadır. Satın almış olduğunuz ürün CHOMAR olarak görüldükten belirli bir süre sonra C-Prot olarak değişmesi herhangi bir teknik farklılık oluşturmamaktadır.

  4. Fikri Mülkiyet hakları

 • 4.1. Ürünler ve Belgeler, Satıcının fikri mülkiyetidir ve yürürlükteki telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve Ürünün kullanıldığı ülkede yürürlükte olan başka yasalarca korunmaktadır. Ürünün yapısı, organizasyonu ve kodları Satıcıya ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir. Satıcıya Ürünle ilgili olarak ilettiğiniz yorumlar ve öneriler kapsamında olmak üzere, Satıcıya bu tür yorumları ve önerileri, size başka bir ücret ödemeksizin ve saklama veya kullanma için onayınız olmaksızın, saklama ve mevcut veya gelecekteki ürünlerinde ve hizmetlerinde kullanma hakkı ve lisansı vermektesiniz.
 • 4.2. Ürüne sahip olmanız veya Ürünü yüklemeniz ve kullanmanız, bu Sözleşmede belirtilmiş olanlar dışında, size Ürün veya Belgelerdeki fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir hak veya iddia sağlamaz. Ürün ve Belgelerdeki tüm haklar, ilgili telif hakları, patentler, ticaret sırrı hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Satıcı tarafından saklı tutulmaktadır.
 • 5. Kısıtlamalar

 • 5.1. Ürünü ve Belgeleri, bu Sözleşmenin 2. Bölümünde belirtilen durumlar haricinde kopyalayamaz veya kullanamazsınız. Aşağıdaki maddelerde belirtilen eylemleri yapamaz ve üçüncü tarafların yapmasına da izin veremezsiniz:
 • (i) herhangi bir Ürün ile ilgili olarak Satıcı tarafından sağlanan lisans numarası, kullanıcı adı/parola kombinasyonu veya diğer kimlik doğrulama kodları veya numaralarını Geçerli Şartlarda belirtilenden fazla sayıda Cihazda kullanmak;
 • (ii) lisans numarası, kullanıcı adı/parola kombinasyonu veya diğer kimlik doğrulama kodları veya numaralarını Satıcı veya Satıcının göstermiş olduğu temsilciler dışında herhangi bir kişiye açıklamak;
 • (iii) yasalarca açıkça izin verilen uygulamalar dışında,
 • (A) Ürün veya Ürünün herhangi bir bölümü üzerinde (herhangi bir sınırlama olmaksızın ilgili tüm zararlı yazılım imzaları ve zararlı yazılım tespit rutinleri de dahil olmak üzere) tersine mühendislik yapmak, derlemeyi açmak, parçalara ayırmak, çeviri yapmak, yeniden oluşturmak, dönüştürmek veya ayıklamak ya da
 • (B) herhangi bir Ürünü (herhangi bir sınırlama olmaksızın ilgili tüm zararlı yazılım imzaları ve zararlı yazılım tespit rutinleri de dahil olmak üzere) değiştirmek veya farklı bir biçimde başkalaştırmak;
 • (iv) herhangi bir Ürünü yayımlamak, yeniden satmak, dağıtmak, yayınlamak, aktarmak, iletmek, yaymak, ipotek göstermek, kiralamak, paylaşmak veya Ürünün alt lisansını vermek;
 • (v) bu Sözleşme veya Geçerli Şartlarda açıkça izin verilen durumlar haricinde, herhangi bir Ürünü bir üçüncü tarafın tesislerini yönetmek için kullanmak ya da üçüncü tarafların herhangi bir Ürünü bir hizmet bürosunda, zaman paylaşımlı olarak, abonelik hizmetinde veya uygulama hizmet sağlayıcısı ya da benzer bir şekilde kullanmasına veya erişmesine izin vermek;
 • (vi) herhangi bir Ürünü, Ürünle rekabet eden bir ürün veya hizmet sağlamak veya üretmek için kullanmak;
 • (vii) herhangi bir Ürünü, Satıcının yayımlanmış kullanım politikasını ihlal eder biçimde kullanmak;
 • (viii) herhangi bir Ürünü üçüncü tarafların fikri mülkiyet veya başka haklarını ihlal eden; yasadışı, zararlı, tehditkar, küfürlü, karalayıcı veya başka türlü sakıncalı materyaller içeren verileri, bilgileri veya materyalleri yüklemek, depolamak ya da aktarmak için veya Ürünün çalışmasını başka biçimde aksatmak, devre dışı bırakmak veya bozmak için kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek;
 • (ix) herhangi bir Ürüne veya Ürüne bağlı olan ağlara, Üründe depolanan veya Ürün üzerinden sunulan içeriklere hackleme, yanıltma sinyali gönderme ya da güvenlik duvarlarını, başka teknolojileri ya da koruma veya güvenlik önlemlerini engelleme veya başarısızlığa uğratma dahil herhangi bir araçla yetkisiz biçimde erişmek veya erişmeye teşebbüs etmek;
 • (x) Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir Ürünü test etmek veya karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutmak ya da test veya karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını açıklamak veya yayınlamak;
 • (xi) herhangi bir Ürünün kopyalarının yüklenmesi ya da kullanımı hususundaki denetimleri başarısızlığa uğratmak veya engellemek ya da başarısızlığa uğratmaya veya engellemeye çalışmak ya da herhangi bir üçüncü şahsın başarısızlığa uğratmasına veya engellemesine yetki vermek veya yardımcı olmak.
 • 5.2. Belirli Ürünler size veya başka bir kullanıcıya, başka şeylerin yanı sıra, başka Cihazları ve/veya başka Cihazlarda kurulu olan Ürünlerin durumunu (örneğin, abonelik durumu, Ürün bildirimleri ve mesajları) izlemeye yönelik yönetici ayrıcalıkları verir. Yönetici Ayrıcalıklarını yalnızca yetkili olduğunuz Cihazlar ve Ürünlerle ilgili olarak kullanacağınızı ve başka bir amaçla kullanmayacağınızı beyan ve garanti etmektesiniz. Ayrıca, bu Sözleşmeyi yönetilen bu Cihazların sahipleri ve kullanıcıları adına kabul etme yetkiniz olduğunu ve bu Sözleşmeyi onlar adına kabul ettiğinizi beyan ve garanti etmektesiniz.
 • Belirli Ürünler, diğer kaynaklardan oluşturduğunuz veya edindiğiniz içerikleri ("Kullanıcı İçerikleri") yayımlamanızı veya herkese açık olarak başkalarıyla paylaşmanızı sağlayabilir. Ürün üzerinden yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinde yürürlükteki yasalarca sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet hakları, kullanmış veya değiştirmiş olabileceğiniz Kullanıcı İçeriklerindeki başkalarına ait haklar da dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin hakları, lisansları ve diğer hükümlerine tabi olarak size aittir. Siz, yalnızca bu Sözleşme kapsamında Ürünlerin tarafınıza sağlanması amacıyla bir Ürün aracılığıyla yayımladığınız veya paylaştığınız Kullanıcı İçeriklerinin (ve bunlardan üretilen çalışmaların) tamamının veya bir bölümünün kullanılması, kopyalanması, kaydedilmesi, dağıtılması, çoğaltılması, açıklanması, satılması, yeniden satılması, alt lisans verilmesi (farklı düzeylerde), değiştirilmesi, gösterilmesi, herkese açık olarak gerçekleştirilmesi, aktarılması, yayımlanması, yayınlanması, çevrilmesi, bunlardan yeni çalışmalar üretilmesi ve başka herhangi bir biçimde yararlanılması için Satıcıya münhasır olmayan, kısıtlamasız, koşulsuz, sınırsız, dünya genelinde, gayri kabili rücu, daimi ve telif hakkı olmaksızın bir hak ve lisans vermektesiniz. Her Kullanıcı İçeriği yayımladığınızda veya paylaştığınızda, ikamet ettiğiniz devlette en azından reşit yaşta olduğunuzu ya da yayımladığınız veya paylaştığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini hazırlayan veya bu içeriğe katkıda bulunan reşit yaşta olmayan kişinin ebeveyni ya da yasal vasisi olduğunuzu veya ilgili ebeveyn ya da vasiden alınmış uygun onaylara sahip olduğunuzu ve bu Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak:
 • (i) Kullanıcı İçeriklerindeki tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer hakların tek sahibi olduğunuzu veya Kullanıcı İçeriklerini yayımlama ve paylaşma ve Satıcıya bunları, herhangi bir üçüncü taraftan onay alma yükümlülüğü olmaksızın ve Satıcı için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük yaratmaksızın, bu bölümde açıklandığı gibi kullanma hakkı vermeye yönelik yasal bir hakkınız olduğunu;
 • (ii) Kullanıcı İçeriklerinin doğru olduğunu;
 • (iii) Kullanıcı İçeriklerinin ve bu Sözleşmeyle belirlendiği haliyle Satıcıya izin verilen kullanma ve yararlanma biçimlerinin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet veya başka haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini ve
 • (iv) Kullanıcı İçeriklerinin bu Sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini ve herhangi bir kişiyi yaralamayacağını veya herhangi bir kişiye zarar vermeyeceğini beyan ve garanti etmektesiniz.
 • 6. Sınırlı garanti; feragatler ve sorumluluğun olmaması

  6,1. Buradaki 6. Bölümün kalan kısmına tabi olmak üzere Satıcı, Ürünü ilk teslim aldığınız tarihten itibaren otuz (30) günlük bir süre boyunca Ürünün Belgelere büyük oranda uygun olarak çalışacağını veya çalıştırılacağını garanti etmektedir. Garanti kapsamında işlem talebinde bulunmak için Ürünü satın aldığınız kaynak tarafından sağlanan talimatları izlemelisiniz. Ürün, Belgelere büyük oranda uygun olarak çalışmazsa Satıcı ile dağıtımcıları ve aracılarının tüm ve münhasır sorumluluğu ve sizin de tek ve münhasır başvuru yolunuz, Satıcının sunduğu şu seçeneklerle sınırlı olacaktır:

 • (i) Ürünün değiştirilmesi veya
 • (ii) Ürünün iade edilmesi karşılığında Ürün için ödemiş olduğunuz ücretlerin ve bedellerin ("Ücretler") geri ödenmesi. Bu garanti yalnızca Ürünün ilk teslim edildiği hali için geçerlidir ve güncellemeleri ya da Ürünün Satıcı tarafından sağlanmayan yazılımlar, donanımlar veya başka materyallerle ya da Belgelerde belirtilen Satıcı şartlarına uymayan Cihazlar, yazılımlar veya başka materyallerle bir arada bulunmasından, çalıştırılmasından veya kullanılmasından dolayı oluşan kusurları kapsamaz.
 • 6.2. SATICI İLE DAĞITIMCILARI VE ARACILARI, ÜRÜNÜ VEYA BELGELERİ KULLANARAK ELDE EDEBİLECEĞİNİZ PERFORMANS VEYA SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. BU BÖLÜMDEKİ BAŞVURU YOLU, SATICI İLE DAĞITIMCILARI VEYA ARACILARININ GARANTİ İHLALİNE KARŞI TEK VE YEGANE BAŞVURU YOLUNU ORTAYA KOYMAKTADIR. ÜRÜN YUKARIDAKİ SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE SATICI İLE DAĞITIMCILARI VE ARACILARI AÇIK VEYA İMA YOLUYLA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL ÖNE SÜRMEMEKTE VE YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA MEVZUAT, GENEL HUKUK, İÇTİHATLAR VEYA BAŞKA HUKUKİ KURAMLARLA İMA EDİLEN TÜM KOŞULLARI VE GARANTİLERİ -ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, TİCARETE UYGUNLUK, UYGUN NİTELİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YÖNÜNDE İMA EDİLEN GARANTİLER VE KOŞULLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE- REDDETMEKTEDİR. SATICI, ÜRÜNLERİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, ÜRÜNLERİN HERHANGİ BİR CİHAZDA VEYA HERHANGİ BİR KONFİGÜRASYON YA DA DONANIM VE/VEYA YAZILIMLA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINI YA DA ÜRÜNLERİN İNTERNETTE DEPOLANAN VEYA İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN BELİRLİ VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİĞE YÖNELİK TAM KORUMA VEYA BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

  6.3. BU SÖZLEŞMENİN DİĞER HİÇBİR HÜKMÜNE HALEL GETİRMEKSİZİN, SİZE ÜCRETSİZ OLARAK SAĞLANAN TÜM ÜRÜNLER ("ÜCRETSİZ", "DENEME" VEYA "BETA" ÜRÜNLERİ OLARAK SAĞLANAN ÜRÜNLER DAHİL), SATICI TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR GARANTİ, DESTEK YA DA BAŞKA BİR HİZMET OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ", "TÜM HATALARIYLA" VE "SUNULDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR.

  6.4. Satıcı, Ürünün neden olduğu kaybolan veya gizliliği ifşa edilen verilerden kaynaklanan kayıp veya sorumluluk da dahil olmak üzere, Ürün için tüm sorumluluğu reddetmektedir. Satıcı, verilerinizin emniyetli ve güvenli biçimde saklanacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Ürün, Cihazınızın işlevlerini olumsuz etkileyebilecek Ürün tarafından (doğru veya yanlış biçimde) zararlı yazılım bulaşmış olarak tanımlanan sistem veya uygulama dosyalarının silinmesi gibi değişiklikler yapabilir. Ürünü kullanmanızın sonucu olarak Cihazınızda bu tür değişiklikler meydana gelebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ürün hatadan etkilenmez değildir ve buna bağlı olarak arızalara karşı emniyetli çalışma gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

  6.5. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA SATICI, SATICININ KONTROL ETTİĞİ, SATICIYI KONTROL EDEN VEYA SATICININ ORTAK KONTROLÜ ALTINDA OLAN HERHANGİ BİR ŞİRKET (TOPLU OLARAK "SATICI GRUBU") YA DA BUNLARIN İLGİLİ ARACILARI, LİSANSÖRLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI, BAYİLERİ, ÜRÜNÜN AĞLARI ÜZERİNDEN SAĞLANDIĞI GSM OPERATÖRLERİ VE DİĞER İŞ ORTAKLARI SİZE KARŞI YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI, BU SÖZLEŞMEDEN YA DA BU SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE SAĞLANAN ÜRÜNDEN DOĞAN DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ YA DA ÖZEL ZARARLARDAN, NEDEN YA DA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK İŞ KÂRLARI YA DA GELİRLERİNİN KAYBI, GİZLİLİĞİN KAYBI, HERHANGİ BİR CİHAZIN YA DA ÜRÜNÜN (ÜRÜNÜN KENDİSİ DE DAHİL, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) KULLANIM KAYBI, YEDEK MAL VE HİZMET TEDARİKİ İÇİN GEREKEN MALİYETLER, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, DİĞER MADDİ KAYIPLAR NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR VE DİĞER HER TÜRLÜ ZARARDAN, SATICI BU ZARARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. SATICI GRUBUNUN HİÇBİR ÜYESİ, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN, BİR ÜRÜN TARAFINDAN VEYA ÜRÜN İLE İLİŞKİLİ OLARAK İLETİLEN, ALINAN VEYA BARINDIRILAN VERİLERE, BİLGİLERE VEYA İÇERİKLERE YÖNELİK YETKİSİZ ERİŞİM, BOZULMA, SİLİNME, ÇALINMA, TAHRİP OLMA, DEĞİŞTİRİLME, İSTEMSİZCE AÇIĞA VURULMA VEYA KAYIP GİBİ EYLEMLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA, SATICININ, SATICI GRUBUNUN HERHANGİ BİR ÜYESİNİN VEYA BUNLARIN DAĞITIMCILARI YA DA ARACILARININ HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN SORUMLULUĞU, HİÇBİR DURUMDA 10 TÜRK LİRASI'NDAN (10,00 TL) YA DA GEÇERLİ ABONELİK DÖNEMİ İÇİN ÜRÜNE ÖDEDİĞİNİZ ÜCRET TUTARINDAN DAHA YÜKSEK OLANINI AŞMAYACAKTIR.

  6.6. SATICININ, SATICI GRUBU ÜYELERİNİN VE BUNLARIN DAĞITIMCILARI VE TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMALAR VE SINIRLAMALAR, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ KAPSAM DIŞINDA ÖLÜM, KİŞİSEL YARALANMA VEYA DOLANDIRICILIK İÇİN OLASI SORUMLULUKLARINI SINIRLAMAZ.

  7. Gizlilik; kişisel bilgilerin işlenmesi

  Satıcı, aşağıdakilerle ilgili olarak belirli bilgileri ve verileri işler (bunlar arasında kişisel tanınmaya neden olabilecek bilgiler ve/veya kişisel veriler bulunabilir):

 • (i) Ürünün ve/veya Ürünü kullanan Cihazın kullanıcısı;
 • (ii) Ürün ve/veya Ürünü kullanan Cihazlar; Satıcının www.c-prot.com (Satıcı, C-Prot Siber Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.) adresindeki, gizlilik politikasına uygun olarak.
 • 8. Fesih

  Bu Sözleşme, buradaki herhangi bir yükümlülüğü (2 ve 5 Bölümlerdeki, Ürün güncellemelerini alma veya ücretlerin iade edilmesi haklarının kaybedilmesine neden olacak yükümlülüklerinizin herhangi bir ihlali dahil) ihlal etmeniz durumunda derhal feshedilir. Satıcı, bu Sözleşmeyi ihlalinizin Satıcı ile dağıtımcıları veya aracılarını olumsuz etkilemesi durumunda, yasalar çerçevesinde başka yollara başvurma hakkını saklı tutar. Buradaki sorumluluk sınırlamaları ile garanti ve zarara karşı sorumluluk feragatnameleri, bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olacaktır. Satıcı tarafından yazılı ve imzalı bir feragat olmadığı sürece bununla ilgili hiçbir hükümden feragat edilmiş sayılmayacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, Sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.

  9. İhracat Kontrolleri

  Ürünlerin ihraç edilmesi ya da yeniden ihraç edilmesi hususunu konu alan yürürlükteki tüm Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası yasalara, Türkiye Cumhuriyeti İhracat Yönetmeliklerine ve bunların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti ve diğer hükümetler tarafından düzenlenen son kullanıcı, son kullanım ve konum kısıtlamalarına uymanız gerekmektedir. Daha önce belirtilen maddelerin genel hususlarına aykırı olmamak şartıyla:

 • (i) istenmeyen kişiler listesi, onaylanmayanlar listesi, tüzel kişilik listesi, özel tayinli yurttaşlar listesi, yoksun bırakılanlar listesi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yayınlanan diğer herhangi bir listede yer almadığınızı beyan etmekte ve
 • (ii) Ürünü Türkiye Cumhuriyeti'nin ambargo veya ticari yaptırımlarını ihlal eden herhangi bir bölge, konum, şirket veya birey ile ilişkili olarak kullanmayacağınızı, bu kişi veya kurumlara ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Buradaki 9. Bölüme uymamanızdan kaynaklanan her türlü istek, talep, dava ya da işlem ile tazminat, yükümlülük, masraf ve harcamalara karşı Satıcıyı tazmin eder ve savunursunuz.
 • 10. Tabii Olunan Kanunlar

  Türkiye Cumhuriyeti yasaları, hukuk kurallarının ihtilafları haricinde, bu Sözleşmenin yanı sıra Ürün ve Belgeleri kullanımınızı yönetir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları'nın uygulanması açıkça dışarıda bırakılmıştır.

  11. Genel

  11.1. Tüm Sözleşme. Bu Sözleşme, Ürünleri ve Belgeleri kullanımınızla alakalı olarak siz ve Satıcı arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Sözleşme, Ürünleri veya Belgeleri kullanımınızla alakalı olarak daha önceki ve o anki sözlü ve yazılı tüm iletişimleri, teklifleri, ifadeleri, garantileri ve beyanları hükümsüz kılar. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, bu Sözleşmedeki hiçbir madde, yargı bölgenizdeki mevcut tüketiciyi koruma yasası veya yürürlükteki diğer yasalar kapsamında sahip olduğunuz, sözleşmeyle feragat edilemeyen hiçbir hakkı azaltmaz. Bu Sözleşme, Geçerli Şartlar ve Belgeler, makul olan en uygulanabilir ölçüde, birbirleriyle tutarlı olacak şekilde yorumlanacaktır, ancak bir uyuşmazlık durumunda aşağıdaki sırayla yönetilecektir:

 • (i) Geçerli Şartlar;
 • (ii) bu Sözleşme ve
 • (iii) Belgeler.
 • 11.2. Bildirim. Satıcı, bir Ürünü çalıştırana dek bildirimi almayacak olsanız dahi, herhangi bir bildirimi, elektronik posta, açılır pencere, bildirim kutusu ya da başka bir yolla size iletebilir. Bu bildirim, ne zaman aldığınıza bakılmaksızın, Satıcı tarafından size ilk kez bir Ürün yoluyla sunulduğu tarihte yapılmış sayılır.
 • 11.3. Hukukun Seçimi. Bu Sözleşmenin yorumlanması, geçerliliği ve yerine getirilmesi ile bu Sözleşmeden kaynaklı ve Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm sözleşme dışı yükümlülükler, hukuk ilkeleriyle uyuşmazlıkları hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır.
 • 11.4. Yorumlama. Bu Sözleşmedeki başlıklar Sözleşmenin yorumlanmasını etkilemez. Herhangi bir cinsiyet ifadesinin kullanımı tüm cinsiyetleri kapsar. Tekil çoğulu ve çoğul da tekili kapsar. Tanımlanan bir kelime veya ifadenin diğer dil bilgisel biçimlerinin yerini tutan bir anlamı vardır.
 • 11.5. Bölünebilirlik. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler kapsamında illegal, geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, bu Sözleşmenin diğer tüm hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.
 • 11.6. İmkansızlık. Satıcı, kısmen ya da tamamen, şebeke arızaları (elektrik dahil), internet arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi hizmetleri arızası, telekomünikasyon veya bilgi teknolojisi ekipmanları arızası, grevler veya başka işgücü sıkıntıları (herhangi bir sınırlama olmaksızın, Satıcı Grubu şirketleri veya bunların aracıları, lisansörleri, temsilcileri, tedarikçileri, dağıtımcıları, bayileri ve başka iş ortaklarıyla ilgili olarak ortaya çıkan grevler ve başka işgücü sıkıntıları da dahil), savaş veya terör eylemleri, hizmet reddi saldırıları veya Satıcıyı, Satıcı Grubunun herhangi bir üyesini ya da bunların tedarikçilerini etkileyen başka bilgi teknolojisi saldırıları veya ihlalleri, seller, sabotaj, yangın, başka doğal felaketler veya mücbir sebepler ya da Satıcının makul kontrolü dışındaki başka herhangi bir sebepten kaynaklanan performanstaki herhangi bir eksiklik veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.
 • 11.7. Feragat. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümlerinden herhangi birini tam olarak yerine getirmemesi, Sözleşmeye ileride uymayacağına dair bir feragat veya vazgeçme olarak yorumlanmayacak ve Sözleşmenin şartları, koşulları ve hükümleri geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir şart veya hükmünden feragat etmesi, bu tür bir feragatname ilgili tarafça yazılı ve imzalı olarak sunulmadığı sürece hiçbir amaçla geçerli olmayacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeye yönelik feragati, bu tür bir ihlale yönelik sürekli bir feragat veya bu Sözleşmenin aynı veya diğer hükümlerinin başka ihlallerine yönelik bir feragat olarak yorumlanmayacaktır.
 • 11.8. Devir. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi, Satıcının önceden yazılı onayı olmadığı sürece devredemezsiniz. Satıcı, bu Sözleşmeyi sizden önceden yazılı onay almaya gerek duymaksızın, istediği zaman, kendi isteğine bağlı olarak devredebilir.
 • 11.9. Yorum. Bu Sözleşme, uygulanması açıkça hariç tutulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satımı Kontratları Standartları'na göre yönetilmeyecektir. Herhangi bir adli takibat veya başka bir durumda, niyet veya yorumlamayla ilgili bir belirsizlik veya soru ortaya çıkması durumunda, bu Sözleşmenin şartlarının taraflarca birlikte yazıldığı yorumu yapılacak ve bu Sözleşmenin hükümlerinin yazımına istinaden taraflardan herhangi biri lehine veya aleyhine hiçbir karine veya kanıtlama zorunluluğu doğmayacaktır.
 • 11.10. Herhangi Bir Üçüncü Şahıs Lehtar Olmaması. Bu Sözleşme yalnızca sizin ve Satıcı ve başka Satıcı Grubu şirketleri ile bunların ilgili aracıları, lisansörleri, temsilcileri, tedarikçileri, dağıtımcıları, bayileri ve diğer iş ortaklarının yararı gözetilerek hazırlanmıştır. Bu Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir şahıs bu Sözleşme için bir üçüncü şahıs olarak bu Sözleşmeye uygun şekilde dava açma hakkına sahip olmaz.
 • 11.11. Dil. Bu Sözleşmenin orijinali Türkçe olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar Satıcı, size yardımcı olması için bu Sözleşmenin bir veya birden fazla çevirisini sunabiliyor olsa da, herhangi bir ihtilaf veya karışıklık durumunda bu Sözleşmenin Türkçe versiyonu geçerli Sözleşme versiyonu olacaktır.
 • 11.12. İnternet bağlantısı. Belirli Ürünlerin çalışması için aktif ve istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir. Dolayısıyla, sürekli aktif ve dengeli bir internet bağlantısına sahip olmak sizin sorumluluğunuzdur.
 • 11.13. Ürün adları. Satıcı, tamamen kendi isteğine bağlı olmak üzere, zaman zaman Ürünlerinin adını değiştirme hakkını saklı tutar.
 • 11.14. İletişim Bilgileri. Satıcı ile iletişim kurmak için:
 • 11.14.1. Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız varsa veya Satıcıdan bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız C-Prot Siber Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknopark idari Binası Kat:2 No:208 33343 Yenişehir/Mersin/Türkiye, e-posta: [email protected], telefon: +90 850 840 0 999 iletişim bilgilerini kullanarak bize talebinizi yazabilir veya www.c-prot.com adresindeki destek sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • 12. Özel Şartlar

  Aşağıdaki özel şartlar belirli Ürünler için geçerlidir. Bu özel şartlar ile Sözleşmenin geri kalan kısmı arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, belirtilen Ürünlerle ilgili olarak özel şartlar geçerli olacaktır.

 • 12.1. Üçüncü Taraf Yazılımlar, Hizmetler ve Diğer Ürünler
 • Bazı Ürünler size üçüncü taraflarca sağlanan yazılımları, hizmetleri ve diğer ürünleri satın alma fırsatı sunar. Sunduklarından dolayı ilgili üçüncü tarafın tek başına sorumlu olduğunu ve Satıcının bu sunulanlarla ilgili olarak herhangi bir beyan veya garantide bulunmayıp bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk almadığını kabul etmektesiniz. Bu üçüncü tarafların sunduklarından herhangi birini satın alır veya kullanırsanız, bu sunulanlar ve bunları kullanmanız, üçüncü tarafın şart koştuğu lisans sözleşmeleri, kullanım koşulları, gizlilik politikaları ve/veya başka şartlar ve hükümlerce yönetilir.

 • 12.2. Mobil Uygulamalar
 • Buradaki Bölüm 12.2, Mobil Cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış Ürünler için geçerlidir.

 • 12.2.1. Google Play'den (https://play.google.com) indirilen Ürünler için, bu Sözleşme ile verilen lisans, bir Ürünü kullanmak amacıyla Google Play Store'dan indirilen uygulamalar için varsayılan hükümlerle verilecek olan hakların yerine geçerli olacaktır.
 • Oluşturma tarihi: 10 haziran 2023 (Sürüm 2.0)